پشتیبانی

تمام محصولاتی که از طریق ما به فروش می رسد از زمان خرید تا تحویل به مشتری توسط واحد پشتیبانی پیگیری می شود و هرگونه نقص و یا عدم تداخل در کالا توسط واحد پشتیبانی رفع می گردد