اصالت کالاها

اکثر کالاهای رشنو کالا دارای گارانتی می باشند و از خود تولیدکنندگان و یا از وارد کنندگان  تهیه می گردد ودر صورت هرگونه نقص کالا،کالا عودت گرفته می شود.