اصالت کالاها

تمام کالاهای رشنو کالا دارای گارانتی می باشند و از خود تولیدکنندگان و یا از وارد کنندگان که از طریق مجرای قانونی کالا را وارد نموده اند تهیه می گردد ودر صورت هرگونه نقص و یا اصل نبودن کالا،کالا عودت گرفته می شود.